Διαπιστεύσεις

Αντιλαμβανόμενοι τις ευθύνες μας έναντι των πελατών και συνεργατών μας, έχουμε επιτυχώς προχωρήσει στην εξασφάλιση διεθνών προτύπων πιστοποίησης που προσδίδουν την θέλησή μας να υπερβούμε τις προσδοκίες όλων όσων μας εμπιστεύονται:

 

 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
ISO 9001:2015
Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας στους Χώρους Εργασίας
OHSAS 18001:2007
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
ISO 14001:2004
Πιστοποίηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας FSC®