ΠΕΛΛΕΤ ΞΥΛΟΥ

ENplus A1 Πελλετ

Σύντομη Περιγραφή: Η παραγωγή και η χρήση Πέλλετ έχει σημειώσει αλματώδη άνοδο σε όλη την Ευρώπη. Τα υψηλής ποιότητας πέλλετ που διαθέτει η εταιρεία μας εξασφαλίζουν τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά του υλικού όπως υψηλότατη και σταθερή θερμιδική αξία, πολύ μικρά υπολείμματα καύσης, υψηλή μηχανική αντοχή και μεγάλη πυκνότητα ανά m3.

Πεδία Εφαρμογής: Χρησιμοποιώντας σύγχρονα, λειτουργικά και αποδοτικά συστήματα καύσης, τα πέλλετ ξύλου αποτελούν ένα εύκολο, οικονομικό και συγχρόνως οικολογικό καύσιμο τόσο για οικιακή χρήση όσο και για βιομηχανικές ή δημόσιες εγκαταστάσεις.