Δεδομενα ξυλειασ δασων

Δεδομένα Ξυλείας Δασών

Δεδομένα Ξυλείας & Δασών

Το Ξύλο ως υλικό

 • Αποτελεί μια φυσική, ανανεώσιμη και ανεξάντλητη πρώτη ύλη
 • Παρέχει αίσθημα ζεστασιάς στην αφή και στη όραση
 • Είναι μονωτικό στη θερμότητα, στον ήχο και στον ηλεκτρισμό
 • Η κατεργασία του γίνεται με μικρή κατανάλωση ενέργειας
 • Έχει μεγάλη μηχανική αντοχή σε σχέση με το βάρος του
 • Είναι εύκολο στην επεξεργασία και στην σύνδεσή του
 • Είναι το πιο φιλικό στο περιβάλλον δομικό υλικό

Το Ξύλο για το περιβάλλον

 • Τα δέντρα απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και αναδίνουν οξυγόνο (O2). Ένα τυπικό δέντρο απορροφά 1000kg CO2 και αναδίνει 727kg O2
 • Κατά μέσο όρο, η παραγωγή ενός κυβικού μέτρου ξυλείας δημιουργεί περίπου 1,1 τόνους λιγότερες εκπομπές CO2 από την παραγωγή ενός ισοδύναμου ποσού ενεργοβόρου υλικού όπως π.χ. σκυρόδεμα ή χάλυβας
 • Τα προϊόντα & υποπροϊόντα ξύλου αποτελούν σημαντική πηγή ενέργειας και στο τέλος του κύκλου της ζωής τους αφού ανακυκλώνονται και προσφέρουν εναλλακτικές μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • Η αποψίλωση των δασών δυσχεραίνει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Το Ξύλο και η Κύπρος

 • Η Κύπρος ήταν πασίγνωστη στην αρχαιότητα για τα πυκνά της δάση, και για τη ξυλεία της που χρησιμοποιείτω για κατασκευή καραβιών
 • Κυπριακός Πεύκος (Pinus brutia) χρησιμοποιείτω για τη στήριξη των υπόγειων στοών των μεταλλίων κατά την εκκαμίνευση χαλκού (1900 π.Χ.)
 • Ο Μέγας Αλέξαντρος επέλεξε την Κύπρο ως στρατηγική τοποθεσία για την κατασκευή πλοιαρίων, εκμεταλλευόμενος τα εγκαταλειμμένα δρύενα δάση του νησιού
 • Στην Κύπρο έχουν κηρυχθεί μέχρι σήμερα έντεκα Εθνικά Δασικά Πάρκα, συνολικής έκτασης 23289,22 εκταρίων
 • Σήμερα, το Κυκλάμινο (cyclamen cyprium) θεωρείται το εθνικό μας φυτό και η Λατζιά (Quercus alnifolia) το εθνικό μας δέντρο

Το Ξύλο και τα Δάση στον κόσμο

 • Τα δάση παγκοσμίως καλύπτουν το 31% του συνολικού εδάφους της γης
 • Οι πέντε πιο πλούσιες σε δάση χώρες είναι η Ρωσία, Βραζιλία, Καναδάς, Αμερική και Κίνα
 • Υπάρχουν περίπου 63.000 γνωστά είδη δέντρων και υπολογίζεται ότι υπάρχουν άλλες 9.000 που ακόμα δεν έχει ανακαλύψει η επιστήμη.
 • Τα δάση παρέχουν κατοικία για τα 2/3 περίπου όλων των ειδών ζωής του πλανήτη μας

English version:

Timber and Forest Facts

Wood as a material

 • Is a natural, renewable and inexhaustible raw material
 • Offers a feeling of warmth in touch and sight
 • Is insulating to heat, sound and electricity
 • Its processing requires small energy consumption
 • Has great mechanical strength related to its weight
 • Its processing and binding is easy
 • Is the most environmentally friendly structural material

Wood for the environment

 • Trees absorb carbon dioxide (CO2) and release oxygen (O2). A typical tree absorbs 1000kg of CO2 and releases 727kg of O2
 • On average, the production of one cubic metre of timber creates approximately 1.1 tons less emissions of CO2 than the production of an equal quantity of a high energy consumption material like concrete or steel
 • Wood products and by-products are an important energy source even at the end of their life cycle, since they can get recycled and offer alternative types of renewable energy sources
 • Deforestation impedes the repercussions of the climate change

Wood and Cyprus

 • Cyprus was well known in ancient times for its rich forests and its timber that was used for ship construction
 • The Cyprus Pine Tree (Pinus brutia) was used for the support of underground mine tunnels during copper processing (1900 B.C.)
 • Alexander the Great chose Cyprus as a strategic location for the construction of ships, taking advantage of the forgotten oak forests of the island
 • To this day, there are eleven National Forest Parks in Cyprus, covering a total area of 23289,22 hectares
 • Today, Cyclamen (cyclamen cyprium) is considered to be our national plant and Golden Oak (Quercus alnifolia) our national tree

Wood and Forests around the world

 • Around the world, forests cover 31% of the total land area on Earth
 • The five richest in forests countries are Russia, Brazil, Canada, USA and China
 • There are approximately 63.000 known tree species and it is estimated that there are 9.000 which are still unknown to science.
 • Forests offer home to about 2/3 of all life species of our planet

Μοιραστειτε το με αλλους

Facebook
Twitter
Pinterest

Περισσοτερα

Χρησιμοι συνδέσμοι

Χρησιμοι Συνδεσμοι

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο www.ccci.org.cy Τμήμα Δασών (Κυπριακή Δημοκρατία) www.moa.gov.cy/forest Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Περιβάλλον https://ec.europa.eu/environment/forests BM CERT (Ελλάδας-Κύπρου) bmcert.org BM TRADA

Read More »
Συχνές Ερωτήσεις

Συχνες Ερωτησεις

Συχνές Ερωτήσεις   1. Προϊόντα/Υπηρεσίες Ερ.: Χρειάζομαι επιπρόσθετες πληροφορίες για κάποιο συγκεκριμένο υλικό π.χ. τεχνικές προδιαγραφές. Πως μπορώ να τις αποκομίσω; Α.: Μπορείτε να μας

Read More »
Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα

Περιβαλλοντικη Βιωσιμοτητα

Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα Τα τελευταία χρόνια υπάρχει – παγκόσμια – μια ενισχυμένη τάση περιβαλλοντικής συνείδησης. Ο άνθρωπος επαναξιολογεί τον τρόπο που ζει, ενημερώνεται για περιβαλλοντικά θέματα,

Read More »